O mně

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.  * nar. 18. května 1969

Ve dvaceti letech jsem se stal účastníkem vysokoškolského hnutí, podílejícím se na svolání studentské demonstrace, brutálně potlačené 17. listopadu 1989 na Národní třídě, spoluautorem prvního prohlášení pražských vysokoškolských studentů, zakládajícím předsedou stávkového výboru a zástupcem fakulty žurnalistiky ve Studentském parlamentu. Po dva roky jsem stál v čele Studentských listů, neoficiálního hlasu českých vysokoškolských studentů, abych se posléze stal pracovníkem Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Po jeho normalizaci sociálně-demokratickou vládou (1999) a působení na akademické půdě jsem pomáhal Jánu Langošovi při zřízení Ústavu pamäti národa na Slovensku. Logicky jsem se poté stal zmocněncem vlády pro zřízení Ústavu pro studium totalitních režimů, prozatímním ředitelem Archivu bezpečnostních složek a nakonec i prvním ředitelem ÚSTR (2008–2010), zaměřeného na výzkum mocenských složek nacistického a komunistického totalitního režimu. Jako zakládající signatář Pražské deklarace (2008) jsem byl iniciátorem a zakladatelem Platformy evropské paměti a svědomí (Platform of European Memory and Conscience). Ve své vědecké práci se zaměřuji na bezpečnostní politiku totalitních režimů, činnost komunistických i nacistických bezpečnostních složek, odbojového hnutí ve střední a východní Evropě a mezinárodního terorismu. Jsem autorem anebo spoluautorem více než 160 odborných článků, desítek sborníků, edic a monografií.

 

Vzdělání

 • 2001 – ukončení postgraduálního studia Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (Ph.D.)
 • 1995 – 1996 studijní pobyt podporovaný J. W. Fulbright Commission for Exchange (John Marshall Fellowship), Center for Russian and East European Studies, Stanford University, CA, USA
 • 1987 – 1992 Fakulta žurnalistiky / Fakulta sociálních věc Univerzity Karlovy
 • 1983 – 1987 gymnázium Nad Turbovou / Nad Alejí, Praha
 • 1975 – 1983 základní devítiletá škola Nad Turbovou, Praha

Politické zkušenosti

 • 2020 – 2021 místopředseda Stálé komise pro hybridní hrozby
 • 2019 – 2021 místopředseda Stálé komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
 • 2018 – 2021 předseda Meziparlamentních skupin přátel Velké Británie a Ukrajiny, člen Meziparlamentních skupin přátel Korejské republiky, Polska, Izraele, Spojených států Amerických a států Jižní Ameriky
 • 2018 – 2021 místopředseda podvýboru pro styky s krajany
 • 2017 – 2021 člen/náhradník Stálé delegace do Parlamentního shromáždění NATO
 • 2017 – 2021 člen Stálé komise pro kontrolu Národního bezpečnostního úřadu, Stálé komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
 • 2017 – 2021 člen podvýboru pro obrannou, kybernetickou a bezpečnostní politiku a strategické koncepce ČR, podvýboru pro válečné veterány, podvýboru pro Policii ČR, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby, podvýboru pro styky s krajany
 • 2017 – 2021 místopředseda výboru pro bezpečnost a člen výboru pro obranu
 • 2017 poslanec Parlamentu ČR, zvolen se ziskem 6 406 preferenčních hlasů, skokan ze 17. na 4. místo, člen poslaneckého klubu Občanské demokratické strany
 • 2014 nestraník kandidující za Občanskou demokratickou stranu v obvodu č. 21 – Praha 5 a 13 ve volbách do Senátu Parlamentu ČR, postup do druhého kola

Pedagogické zkušenosti

 • 2011 – 2019 (2020) Vysoká škola CEVRO Institut
 • 2010 – 2012 Metropolitní univerzita Praha
 • Hoover Archives Summer Workshop on Soviet Communism, Stanford University, CA, USA
 • 2003 – 2007 Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Řídící zkušenosti

 • 2013 – 2014 poradce náměstkyně ministra obrany ČR pro personalistiku v oblasti minulostní a paměťové agendy
 • 2011 – 2013 ředitel Kanceláře Ústavu pro studium totalitních režimů
 • 2010 – 2011 poradce ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů
 • 2008 – 2010 ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů
 • 2007 – 2008 prozatímní ředitel Archivu bezpečnostních složek
 • 2007 zmocněnec vlády České republiky pro organizační přípravu zřízení a zabezpečení řádného chodu Ústavu pro studium totalitních režimů
 • 2006 – 2007 ředitel odboru Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR
 • 1999 první náměstek Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (pověřen)
 • 1995 – 1999 vedoucí odboru dokumentace Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
 • 1993 – 1994 vedoucí odboru dokumentace Úřadu dokumentace a vyšetřování činnosti Státní bezpečnosti

Vědecké zkušenosti

 • 2017 stáž Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, D. C., USA
 • 2016 stáž The International Institute for Counter-Terrorism, The Interdisciplinary Center, Herzliya, Izrael
 • 2011 stáž U. S. Holocaust Memorial Museum, Washington, D. C. & Stanford University, CA, USA
 • 2012 stáž U. S. Holocaust Memorial Museum, Washington, D. C. & Boston University, MA, USA
 • 2010 – 2013 předseda redakční rady odborného časopisu ÚSTR „Securitas Imperii“
 • 2010 – 2013 místopředseda redakční rady revue ÚSTR „Paměť a dějiny“
 • 2010 – 2013 člen Ediční rady Ústavu pro studium totalitních režimů
 • od 2009 člen Mezinárodní vědecké rady, Estonský ústav historické paměti
 • od 2009 člen Vědecké rady, Národní rada pro studium archivu Securitate
 • 2007 – 2009 člen redakční rady čtvrtletníku Ústavu pamäti národa „Pamäť národa“
 • 2004 – 2006 předseda redakční rady Ústavu pamäti národa a šéfredaktor čtvrtletníku „Pamäť národa“
 • od 2004 člen redakční rady čtvrtletníku Historického ústavu AČR „Historie a vojenství“

Pracovní zkušenosti

 • 2015 – 2017 Odbor pro válečné veterány, Ministerstvo obrany ČR
 • 2013 – 2015 Ministerstvo obrany ČR
 • 2004 – 2006 Ústav pamäti národa, Bratislava
 • 1999 – 2006 Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR
 • 1999 náhradní vojenská služba

Mediální zkušenosti

 • 2001 – 2003 člen Rady České televize
 • 1992 – redaktor časopisu „Reflex“
 • 1989 – 1991 šéfredaktor nezávislého časopisu vysokoškolských studentů „Studentské listy“
2017

6 406 voličů mě vykroužkovalo ze symbolického 17. místa kandidátky do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

2017

Kampaň do poslanecké sněmovny jsem zahájil před Kongresem USA

2014

Po pětadvaceti letech s přáteli ze Studentských listů

FOTO: REFLEX- NGUYEN PHUONG THAO

2014

Hlásím se k ideálům listopadu 1989

2014

První volební kampaň. Do Senátu Parlamentu ČR

2013

Jedno z mnoha mezinárodních jednání na setkání zástupců paměťových institucí střední a východní Evropy

2009

V čele Ústavu pro studium totalitních režimů

2008

Zahájení mezinárodní konference o protikomunistickém odboji v senátu

2008

Vznik Ústavu pro studium totalitních režimů s Milanem Paumerem, americkým velvyslancem Richardem W. Graberem a plk. Eduardem Stehlíkem

2008

Ze zasedání vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů

2005

S Josefem Mašínem v Bratislavě na semináři o represi a politickém násilí v komunismu

2007

V pořadu České televize Krásný ztráty s Evou Salzmannovou

1997

Oslava narozenin Václava Bendy na Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu

1995

Na první tiskové konferenci Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu s Václavem Bendou

1994

Inspirativní návštěva Úřadu spolkového zmocněnce pro podklady Stasi v Berlíně

1993

V čele odboru Úřadu dokumentace a vyšetřování činnosti Státní bezpečnosti

1992

Na jedné z mnoha akcí Fámyzdatu

1991

Ve fotbalovém týmu Studentských listů

1990

Redakční porada Studentských listů

1990

Studentské listy s prezidentem Václavem Havlem ve strahovských katakombách

1990

Šéfredaktorem nezávislého vysokoškolského časopisu Studentské listy

listopad/prosinec 1989

Z diskuse ve studentském parlamentu v DISKu

listopad 1989

Momentka z tiskového střediska fakulty žurnalistiky UK

20. listopadu 1989

Završení prvního dne okupační stávky na fakultě žurnalistiky UK

20. listopadu 1989

Vyhlášení okupační stávky na fakultě žurnalistiky UK

1989

Na jednom z populárních studentských fór

1989

Na fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy

1988

Ze studentského života: ve Slávii s becherovkou

1988

Se spolužáky na jedné z akcí Lachout týmu 2. ročníku fakulty žurnalistiky UK

1987

Plný „elánu“ na chmelu před nástupem na vysokou školu

1987

Kapitánem fotbalového dorosteneckého týmu B TJ Motorlet

1986

Na čundru v okolí Berounky

1976

Bohužel neúspěšná snaha o průnik do hudební branže

1969

Už od narození jsem neměl rád mříže