Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (1993 – 1999)

Knihy a edice

Odborné články

  • Všední den represivního aparátu. In: Cuhra, Jaroslav – Veber, Václav (eds.): Za svobodu a demokracii – I. Odpor proti komunistické moci. UK – Nakladatelství Karolinum, Praha 1999, s. 156-166.
  • Kariéra Alojze Lorence – Vzestup a pád chladného technokrata, In: Historické studie. K sedmdesátinám Milana Otáhala, ÚSD AV ČR, Praha 1998, s. 260-279.
  • Operační štáby generála Lorence v letech 1988–1989: Krizový management FMV v akci. In: Securitas Imperii, 1998, č. 4/I, s. 7-62.
  • Iluze a realita: Poslední pokus o reformu Státní bezpečnosti, In: Securitas Imperii, 1996, č. 3, s. 7-42.
  • Hlavní správa kontrarozvědky v dokumentech (1988–1989).In: Securitas Imperii, 1994, č. 2, s. 158-270.
  • Celostátní projekt „KLÍN“. In: Securitas Imperii, 1994, č. 1, s. 60-87.