Ústav pro studium totalitních režimů (2007 – 2013)

Knihy a edice

  • Biografický slovník náčelníků operativních správ Státní bezpečnosti. Nakladatelství Academia – ÚSTR, Praha 2017, spoluautoři Bárta, M., Kalous, J., Povolný, D., Sivoš J.
  • Vypovídat pravdu a nic nezamlčet. Protokoly parlamentní vyšetřovací komise pro objasnění událostí 17. listopadu 1989, II. díl. CEVRO – LKA, Praha, 2013.
  • Vypovídat pravdu a nič nezamlčet. Protokoly parlamentní vyšetřovací komise pro objasnění událostí 17. listopadu 1989. I. díl. ÚSTR, Praha 2013.
  • Odvrácená tvář pražského jara. Státní bezpečnost v Praze a srpen 1968. Svět křídel, Cheb 2010.
  • Die Tschechoslowakei 1945/48 bis 1989. Studien zu kommunistscher Herrschaft und Repression, ed. s Berndem Faulenbachem a Ulrichem Mählertem, Leipziger Universitätsverlag 2008.

Odborné články