Ze sněmovny

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Odkaz

Poslancem ODS Odkaz

Stenozáznamy projevů Odkaz

Konference a semináře ZDE

Interpelace na ministry Vlády ČR

Písemná interpelace na ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci smluvního zajištění připojení elektronické protipožární signalizace na pult centralizované ochrany

Vážený pane ministře,   obracím se na Vás ve věci smluvního zajištění připojení elektronické protipožární signalizace (dále jen „EPS“) na pult centralizované ochrany (dále jen „PCO“) mezi Hasičským záchranným sborem ČR, resp. některými krajskými ředitelstvími a...

Písemná interpelace na ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci činnosti a prezentace Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky, IV.

Vážený pane ministře, v ústní odpovědi na jednu z mých interpelací týkající se činnosti Úřadu a dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (dále jen „ÚDVZK“) Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR jste mi dne 3. prosince 2020 slíbil, že se „podíváte“ na...

Písemná interpelace na ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci podílu Ministerstva financí na krachu opravy pláště budovy sídla Ústavu pro studium totalitních režimů v Siwiecově 2, 130 00, Praha 3, III.

Vážená paní ministryně,   obracím se Vás opět po čase – a v tomto volebním období zjevně i naposledy – ve věci spolupráce Ministerstva financí ČR (dále „MF“) s Ústavem pro studium totalitních režimů (dále „ÚSTR“) při realizaci investičního záměru rekonstrukce...

Písemná interpelace na ministra průmyslu a obchodu vlády ČR Karla Havlíčka ve věci veřejného příslibu předložení podkladů zpravodajských služeb ČR kritických k přizvání ruských a čínských státních firem do tendru na dostavbu nového jaderného bloku v JE Dukovany výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny PČR a žádosti o odtajnění Závěrečné zprávy pracovní skupiny Stálého výboru pro jadernou energetiku z ledna 2019

Vážený pane ministře, s odkazem na Váš veřejný příslib, který jste vyslovil dne 10. března 2021 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR na jednání s představiteli opozičních demokratických stran, se Vás chci zeptat, zda už jste odeslal výboru pro bezpečnost podklady...

Písemná interpelace na premiéra Andreje Babiše ve věci utajování informace Ústavem pro studium totalitních režimů o provedení či neprovedení vyhodnocení naplňování projektu ředitele Mgr. Zdeňka Hazdry, Ph.D., na jehož základě byl 1. května 2014 jmenován do funkce

Vážený pane předsedo vlády, v souladu s Vaší koordinační a informační funkcí ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 632 ze dne 14. srpna 2013 vůči Ústavu pro studium totalitních režimů (dále ÚSTR) se na Vás obracím se žádostí o nápravu ve věci nulové reakce této...

Písemná interpelace na ministra obrany Lubomíra Metnara ve věci postupu Ministerstva obrany ČR vůči pomníku maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, který byl z rozhodnutí zastupitelstva Městské části Praha 6 dne 3. dubna 2020 odstraněn z náměstí Interbrigády

Vážený pane ministře, obracím se na Vás v souvislosti se symbolickou a historicko-politicky důležitou otázkou dalšího osudu pomníku maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, nadživotní sochy kontroverzního sovětského vojevůdce instalované v období komunistické totalitní moci,...

Písemná interpelace na ministryni spravedlnosti Marii Benešovou ve věci střetu zájmu u Františka Bublana, bývalého ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace, ministra vnitra, poslance, senátora, odpůrce vzniku Ústavu pro studium totalitních režimů a současného člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, navrhovaného za člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

Vážená paní ministryně, v souvislosti s informacemi o Vašem návrhu ve smyslu § 7 odst. 2) zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, na jmenování Mgr. Františka Bublana za nového člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků...

Písemná interpelace na ministra kultury Lubomíra Zaorálka ve věci nulové podpory Židovského muzea v Praze ke zmírnění dopadu fatálního propadu příjmů v důsledku šíření koronaviru SARS-CoV-2

Vážený pane ministře, obracím se na Vás se žádostí o poskytnutí informace, jakým způsobem ministerstvo kultury rok od vypuknutí krize vypuklé v důsledku šíření koronaviru SARS-CoV-2 řeší tristní finanční situaci Židovského muzea v Praze, této důležité paměťové...

Písemná interpelace na ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka ve věci budovy Petschkova paláce, národní kulturní památky, užívané resortem ministerstva průmyslu a obchodu

Vážený pane ministře, v souvislosti se zvýšeným zájmem o naše národní dějiny a důrazem na paměťovou agendu se na Vás obracím s několika otázkami, vztahujícími se k budově národní kulturní památky Petschkova paláce, novoklasicistní budovy č. p. 931 na Novém Městě v...

Písemná interpelace na ministra obrany Lubomíra Metnara ve věci naplňování § 14 zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, ze strany Ministerstva obrany včetně Vojenského zpravodajství

Vážený pane ministře, obracím se na Vás se žádostí o poskytnutí průběžné informace o předávání evidenčních a registračních pomůcek, archivních fondů, včetně agenturních, operativních, vyšetřovacích a kádrových svazků nebo spisů, archivních sbírek i jednotlivých...

Ústní interpelace na ministryni spravedlnosti Marii Benešovou k pohledu Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Služby kriminální policie a vyšetřování na činnost justičních orgánů při vyšetřování a souzení politicky motivovaných trestných činů spáchaných exponenty komunistického totalitního režimu v letech 1948-1989

Vážená paní ministryně, dostala se mi nedávno do rukou publikace vydaná Úřadem dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Služby kriminální policie a vyšetřování s názvem „Sborník k 20. výročí vzniku Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu“ (Ed. Daniel...

Písemná interpelace na předsedu vlády ČR Andreje Babiše ve věci ochrany utajovaných informací v Kanceláři prezidenta republiky a Vojenské kanceláři prezidenta republiky

Vážený pane předsedo vlády, v souvislosti s aktuálně diskutovanou problematikou týkající se úrovně ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti v některých klíčových institucích se na Vás obracím s následujícími otázkami: 1/ Jak je strukturována...

Písemná interpelace na ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci činnosti a prezentace Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky, IV

Vážený pane ministře, v odpovědi na jednu ze svých interpelací týkající se činnosti Úřadu a dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (dále jen „ÚDVZK“) jsem byl Vaším předchůdce ministrem Lubomírem Metnarem ujišťován (viz...

Písemná interpelace na ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci návrhu novely zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., (ST 794)

Vážený pane ministře,   obracím se na Vás ve věci návrhu novely zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., (sněmovní tisk 794), dále jen HZS. Na posledním...

Písemná interpelace na ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci prošetřování managementu Ústavu pro studium totalitních režimů pro podezření ze spáchání trestných činů porušení povinností při správě cizího majetku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, veřejné soutěži a veřejné dražbě a poškození finančních zájmů Evropské unie, zastaveného Národní centrálou proti organizovanému zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování

IVážený pane ministře, obracím se na Vás v souvislosti se svou předchozí interpelací z 24. ledna 2020...

Písemná interpelace na ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci zproštění mlčenlivosti plk. Roberta Šlachty, bývalého ředitele Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování

Vážený pane ministře, obracím se na Vás ve věci zveřejnění konkrétních informací o činnosti útvarů Policie České republiky a jejich příslušníků, a to v publikaci „Robert Šlachta. Třicet let pod přísahou“ autorů Roberta Šlachty a Josefa Klímy. V rámci jakési...

Písemná interpelace na ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci podílu Ministerstva financí na krachu opravy pláště budovy sídla Ústavu pro studium totalitních režimů v Siwiecově 2, 130 00, Praha 3

Vážená paní ministryně, obracím se na Vás opět po čase ve věci spolupráce Ministerstva financí ČR (dále „MF“) s Ústavem pro studium totalitních režimů (dále „ÚSTR“) při realizaci investičního záměru rekonstrukce vnějšího pláště a zateplení sídla ÚSTR v Siwiecově 2,...

Písemná interpelace na ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci zproštění mlčenlivosti plk. Mgr. Roberta Šlachty, bývalého zástupce generálního ředitele a ředitele sekce 03 Pátrání Generálního ředitelství cel

Vážená paní ministryně, obracím se na Vás ve věci zveřejnění informací o činnosti Generálního ředitelství cel a jeho příslušníků, a to v publikaci „Robert Šlachta. Třicet let pod přísahou“ autorů Roberta Šlachty a Josefa Klímy. V rámci jakési sebereflexe své...

Písemná interpelace na ministryni spravedlnosti vlády ČR Marii Benešovou ve věci možného politického ovlivňování orgánů činných v trestním řízení vedeném proti managementu Ústavu pro studium totalitních režimů bezpečnostních složek, pro podezření ze spáchání trestných činů porušení povinnosti při správě cizího majetku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, veřejné soutěži a veřejné dražbě, a poškození finančních zájmů Evropské unie

Vážená paní ministryně, v souvislosti s probíhajícím přípravným řízením vedeným Národní centrálou proti organizovanému zločinu (dále „NCOZ“) za dozoru městského státního zastupitelství v Praze proti managementu Ústavu pro studium totalitních režimů (dále „ÚSTR“) pro...

Písemná interpelace na ministra vnitra vlády ČR Jana Hamáčka ve věci možného politického ovlivňování orgánů činných v trestním řízení vedeném proti managementu Ústavu pro studium totalitních režimů bezpečnostních složek, pro podezření ze spáchání trestných činů porušení povinnosti při správě cizího majetku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, veřejné soutěži a veřejné dražbě, a poškození finančních zájmů Evropské unie

Vážený pane ministře, v souvislosti s probíhajícím přípravným řízením vedeným Národní centrálou proti organizovanému zločinu (dále „NCOZ“) za dozoru městského státního zastupitelství v Praze proti managementu Ústavu pro studium totalitních režimů (dále „ÚSTR“) pro...

Písemná interpelace na ministra spravedlnosti Jana Kněžínka ve věci statistických údajů o vedení trestního řízení policejními orgány Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV PČR z let 2014-2019

Vážený pane ministře, obracím se na Vás se žádostí o poskytnutí statistických údajů o činnosti Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV PČR (dále jen ÚDVZK) z let 2014–2019, které by umožnily vyhodnotit efektivitu jeho činnosti v oblasti odhalování a...

Písemná interpelace na ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci používání operativně pátracích prostředků Policií ČR a spolupráce s ostatními bezpečnostními sbory podle trestního řádu

Vážený pane ministře, obracím se na Vás ve věci používání operativně pátracích prostředků Policií ČR a spolupráce s ostatními bezpečnostními sbory podle trestního řádu. V Ekonomickém deníku byl publikován článek s titulkem „Šlachtovi celníci použili ke sledování...

Písemná interpelace na ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě, obsahující novelu vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a novelu vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb.

Vážený pane ministře, obracím se na Vás ve věci návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě, jež byla 15. ledna 2019 vypravena pod čj. MV-80499/LG-2018 do meziresortního připomínkového řízení. V souvislosti s medializací...

Písemná interpelace na ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci výsluhových příspěvků bývalých příslušníků Sboru národní bezpečnosti ve smyslu zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, II

Vážený pane ministře, děkuji za Vaši odpověď ze dne 11. ledna 2019 na předchozí interpelace ve stejné věci, tj. výsluhových příspěvků bývalých příslušníků Sboru národní bezpečnosti (dále jen „SNB“), respektive zápočtu doby trvání služebního poměru v SNB pro účely...

Písemná interpelace na ministryni práce a sociálních věcí ČR Janu Maláčovou ve věci výsluhových příspěvků bývalých příslušníků Sboru národní bezpečnosti ve smyslu zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Vážená paní ministryně, obracím se na Vás ve věci výsluhových příspěvků bývalých příslušníků Sboru národní bezpečnosti (dále jen „SNB“), respektive zápočtu doby trvání služebního poměru v SNB pro účely výsluhových nároků, ve smyslu odst. 4 § 224 zákona č. 361/2003...

Písemná interpelace na ministra vnitra vlády ČR Jana Hamáčka ve věci výsluhových příspěvků bývalých příslušníků Sboru národní bezpečnosti ve smyslu zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Vážený pane ministře, obracím se na Vás ve věci výsluhových příspěvků bývalých příslušníků Sboru národní bezpečnosti (dále jen „SNB“), respektive zápočtu doby trvání služebního poměru v SNB pro účely výsluhových nároků, ve smyslu odst. 4 § 224 zákona č. 361/2003 Sb.,...

Písemná interpelace na ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci převzetí a zpracování archivních materiálů z tzv. Slánského procesu převzatých Národním archivem od Národního filmového archivu

Vážený pane ministře, obracím se na Vás ve věci převzetí a zpracování archivních materiálů a další dokumentace (video, audio, písemné dokumenty či jejich kopie) z tzv. Slánského procesu, které převzal Národní archiv od Národního filmového archivu. Především by mě o...

Písemná interpelace na ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci zpětného převodu archivních materiálů a dokumentů Úřadem dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV Policie ČR od Archivu bezpečnostních složek

Vážený pane ministře, obracím se Vás se žádostí o potvrzení či vyvrácení informace o tom, že Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (dále jen „ÚDVZK“) provádí delimitaci archivních materiálů či dokumentů, předaných k 1. únoru 2008 Archivu bezpečnostních...

Písemná interpelace na ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci podílu Ministerstva financí na opravě pláště budovy sídla Ústavu pro studium totalitních režimů v Siwiecově ulici, II

Vážená paní ministryně, děkuji za Vaši odpověď na mou interpelaci ze dne 31. 7. 2018, čj. MF-18750/2018/1902-3, nicméně se na Vás obracím s novou žádostí o její doplnění, ve věci spolupráce Ministerstva financí ČR (dále „MF“) s Ústavem pro studium totalitních režimů...

Písemná interpelace na ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci podílu Ministerstva financí na opravě pláště budovy sídla Ústavu pro studium totalitních režimů v Siwiecově 2, 130 00, Praha 3

Vážená paní ministryně, obracím se na Vás ve věci spolupráce Ministerstva financí ČR (dále „MF“) s Ústavem pro studium totalitních režimů (dále „ÚSTR“) při realizaci investičního záměru rekonstrukce vnějšího pláště a zateplení sídla ÚSTR v Siwiecově 2, Praha 3, 130...